Pakowaczka służy do pakowania materiałów sypkich pylistych (cement, wapno, gips, kleje do glazury, itp.) w worki wentylowe w zakresie ważenia od 5 kg do 30kg.
Wykonywane ze stali węglowej w wersjach:
– z wagą mechaniczną i dozowaniem jednostopniowym
– z wagą elektroniczną i dozowaniem dwustopniowym,
– automatycznym zrzutem worków w przód lub przód i dół,
– automatycznym zrzutem worków w przód lub przód i dół z przedmuchem worka.